AGB

Haftung:     

Service 24 haftet nicht für Kartenmissbrauch nach Guthabenaufladung!

Restbeträge nach der Bezahlung der jeweiligen Dienstleistung  auf der Karte werden 24 Stunden nach Aufladung wieder zurückgebucht und die Karte bis zum nächsten Einsatz deaktiviert.

Ein eventueller Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Karte ist umgehend an die Service 24 Notrufzentrale zu melden. Auf Anforderung ist die Karte an Service 24 zurückzugeben

General Business Terms

Liability:      

After having uploaded the card Service 24 cannot bear any liability for card misuse! 

Any residual amount on the card, that has not been used to pay the respective service, will be back posted 24 hours after the upload, and the card will be deactivated until the next use. 

Should the card be lost, stolen or damaged, it has to be reported to Service 24 immediately. Upon request the card has to be returned to Service 24.

Ogólne warunki dotyczące użytkowania karty

Odpowiedzialność:      

Service 24 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie karty.

Każda kwota pozostała na karcie, która nie została wykorzystana do opłaty za usługi, zostanie po 24 godzinach od momentu zasilenia karty, automatycznie pobrana przez Service 24. Karta zostanie nieaktywna aż do następnego użycia.

Jeśli karta zostanie zgubiona, skradziona lub uszkodzona, należy niezwłocznie zgłosić tę informację do Service 24.

W szczególnych przypadkach, na wniosek Service24U użytkownik jest zobowiązany zwrócić kartę do Service 24.